IMSP Spitalul Raional Şoldanesti
home mail network
minister

Orele de lucru

Orele de lucru:
Sectiile spitalului regim non-stop
Sectiile consultative

8.00-17.00
12.00-13.00 masa 

Administratia 8.00-17.00
12.00-13.00 masa
Telefoane de contact:
Director - Palii V. (0 272) 25260
Vicedirector AMSS Djurenco L. (0 272) 25168
   
Fax (0 272) 25262
E-Mail:
Operator sr.soldanesti@ms.md
   
Adresa instituţiei  

 

 

MD 7201

or.Şoldăneşti, 

str.Păcii 24 

 

Acasă

Acasă

 

       La baza dezvoltării profesiei de asistent medical la Spitalul Raional

 Şoldăneşti au stat veteranii muncii: Basaia Vera, Vrabie Parascovia, Sratulat Serafima, Ţurcan Olga, Tăbîrţă Galina, Ruschih Liubovi, Batiuşca Cecilia, Pană Dora, Iacobina Dina.

În prezent, după devizarea IMSP în Spitalul Raional şi CMF la spital activează 71 asistente medicale.

Categoria superioară de calificare profesională 58, categoria I- 9, categoria II-4 şi fără categorie 6.

 

 

            Baza tehnico-materială a instituţiei s-a schimbat considerabil avînd condiţii de muncă foarte bune. Pacienţilor li se acordă servicii de calitate rămînînd satisfăcuţi în urma adresărilor ambulator ori în urma tratamentului de staţionar.